Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012

Επειδή η ιστορία ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ φιέστα

του Γιάννη Βλαχούλη

«Η Ενωσις δεν εζητήθη και δεν εψηφίσθη ως συμφέρον αλλ’ ως καθήκον.
Αν αυτή απέτυχεν,
Αν αντί δεσμού εχρησίμευσεν εις διάλυσιν
Αν αντί αγάπης προυκάλεσεν ψυχρότητα
Ούτε οι ζητήσαντες ούτε οι ψηφίσαντες την Ένωσιν πταίουσιν.
Πταίουσιν αφ’ ενός μεν οι πολιτικοί της Ελλάδος οι θεωρήσαντες την Επτάνησον ως δορυαλωθείσαν χώραν, ως ίδιον τιμάριον,  και αφ’ εταίρου ο Επτανησιακός Λαός όστις δεν ηδυνήθη να κρατηθεί άχρι τέλους εις το ύψος εκείνο εις ό  ο κατά της προστασίας αγών τον είχε αναβιβάσει» 

Δια το πιστόν
Παναγής Πανάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου