Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2012

Χάθηκαν 16,2 δις από τις μειώσεις μισθών – συντάξεων! Δηλαδή από την αγορά!

Μετά απορούμε γιατί δεν αναπτύσσεται η οικονομία… Αφήστε που πάνε να εφαρμόσουν και νέες μειώσεις, άρα νέα μείωση της κατανάλωσης και νέα συρρίκνωση της οικονομίας.

Πως θα δημιουργηθούν δουλειές και πως θα πέσει η ανεργία;

Με τα πλέον μελανά χρώματα περιγράφει η ετήσια έκθεση της ΓΣΕΕ την κατάσταση της οικονομίας.

Τα βασικά συμπεράσματα είναι τα εξής:

• Από τον Μάιο 2010 μέχρι και τον Ιούνιο 2012 οι περικοπές των κύριων και επικουρικών συντάξεων ανήλθαν συνολικά στο επίπεδο των 4,2 δισ. ευρώ.

• Στο πρόγραμμα περικοπών και λιτότητας των 11,6 δισ. ευρώ για την περίοδο 2013-2014 οι περικοπές που σχεδιάζονται στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, στο εφάπαξ και στα κοινωνικά επιδόματα αντιστοιχούν στο 43% του συνολικού ποσού, δηλ. 5,5 δισ. ευρώ.

• Κατά την περίοδο 2010-2011 οι μειώσεις μισθών του δημοσίου ανήλθαν στα 3,5 δισ. ευρώ και του ιδιωτικού τομέα ανήλθαν στα 3 δισ. ευρώ.

• Οι περικοπές των συντάξεων και οι μειώσεις μισθών ανήλθαν αθροιστικά σε 16,2 δισ. ευρώ, δηλ. 8% του ΑΕΠ, χωρίς να μειωθεί η ανεργία, το δημόσιο χρέος και η ύφεση.

• Η αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής (απώλεια εσόδων του κράτους 12-15 δισ. ευρώ τον χρόνο) θα αύξανε τα έσοδα του κράτους τουλάχιστον κατά 25% το έτος και θα μείωνε το δημοσιονομικό έλλειμμα τουλάχιστον κατά 30% και έτσι δεν απαιτούνταν οι περικοπές μισθών και συντάξεων την περίοδο 2010-2011 κατά 16,2 δισ. ευρώ συνολικά.

economikos.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου